viernes, 28 de enero de 2011

Curs de formació en anglès a distància

Curs de formació en anglès a distància per a professorat no universitari que pels seus horaris docents, limitacions de movilitat o altres factors justificables, no puga assistir als mòduls presencials de formació general d'anglès. 

Dirigit a professorat dels centres públics docents dels nivells no universitaris d'ensenyament:
  • Especialista en Educació Infantil i de Primària.
  • Especialista en Educació Secundària, a excepció del professorat especialista de l'àmbit lingüístic (llengua estrangera - francés, anglés, ... - valencià, llengua i literatura espanyola).
Que pels seus horaris docents, limitacions de movilitat o altres factors justificables, no puga assistir als mòduls presencials de formació general d'anglès.

Es presentará, junt a la inscripció, la documentació acreditativa per a justificar la participació en la formació d'aquesta modalitat a distància. Indicar al camp d'observacions el motiu així com indicar la documentació que s'adjunta.

Polse ací per a accedir a la inscripció. Data de fi de l'inscripció: 6 de febrer.
Informació.

martes, 25 de enero de 2011

Videojug. Speak English Fluently

El siguiente vídeo pertenece a una serie de recursos en inglés relacionados con el mundo escolar y con diversas disciplinas. En muchas ocasiones son imágenes que explican diversos procesos, que definen un concepto o proponen una tarea o que brevemente ofrecen algunos consejos útiles en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje. Podéis encontrar un amplio repertorio de ellos en: http://www.videojug.com/tag/school-life-and-education


English Language:
Speak English Fluently 1st Rule

lunes, 10 de enero de 2011

APAC

APAC (Associació de Professors d'Anglès de Catalunya) was founded on 12th. December, 1986. It's an organisation which is open to all teaching professionals of whatever sphere or level, public or private sector. APAC offers virtual meeting points through the website http://apac.es, the Magazine, Forums or Social network, and a real meeting place between people with the same interests and concerns at the APAC annual Congress.
Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger