lunes, 25 de noviembre de 2013

Rewordify

Rewordify.com is powerful, free, online reading comprehension and vocabulary development software. It helps people understand difficult English faster, helps them learn words in new ways, and helps teachers create high-interest learning materials from any English text passage.

The site does not display ads and does not collect any personal information, for a distraction-free, school-safe learning environment.

The site lets users:
 • quickly learn what difficult passages mean
 • use any high-interest material as a source of learning, for better motivation and engagement
 • browse the Web in a powerful new way, for better comprehension with fewer distractions
 • customize how the site works and displays words, for personal control over learning
 • instantly read—and learn from—rewordified versions of a huge library of classic literature
 • use on-screen flash cards and quizzes from any high-interest text to further reinforce learning

(Source Rewordify)

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Universal Children's Day

Universal Children Day is celebrated on 20 November every year with the purpose of promoting International togetherness and awareness among children . This day is observed to promote the objectives outlined in the Charter and for the welfare of children. On November 20, 1959 the United Nations adopted the Declaration of the Rights of the Child. The United Nations also adopted the Convention on the Rights of the Child on November 20, 1989.

Here you have some resources in English for your students:lunes, 18 de noviembre de 2013

World Geography Games

This website features more than twenty geography games. The quizzes include questions about identification of countries, regions, metropolitan areas, mountains and oceans, among other topics.

Students can earn points for each correct answer and the system also tracks how many attempts they make.

The games are available in several languages (Spanish, English, French and Dutch)


viernes, 15 de noviembre de 2013

Kid Activities

KidActivities.net has more than 335 categories (with over 6000 pages) loaded with funny activities for children, ideas, tips, articles, training topics, and inspiration for childcare professionals, teachers and parents. 

Just visit http://www.kidactivities.net/. You will find lots of interesting resources in English.

lunes, 11 de noviembre de 2013

Writefix

This site by Enda Toumey, an Irish teacher who has been teaching for about 27 years in Ireland, Zimbabwe, Saudi Arabia and the UAE, is a fantastic open resource aimed at people who are learning English and taking the IELTS or TOEFL exams. 
It is divided into several parts:
 1. How to write Argument and Opinion IELTS essays and lots of example essays;
 2. Writing about Graphs and other essays (Problem and Solution, Cause and Effect);
 3. Speaking for IELTS Speaking and PET Speaking tests; and
 4. Your IELTS essays! A place for you to upload your IELTS essays and help other people with their writing.

Lots of other links and activities are provided.

http://writefix.com/
You can also visite its YouTube channel: http://www.youtube.com/user/mrwritefix

jueves, 7 de noviembre de 2013

Little Miss Kindergarten on Pinterest

Little Miss Kindergarten is a pinner who has a large selection of boards on all things related to kindergarten. Don't miss out on loads of useful ideas and activities. They are amazing.


Convocatòria d'estades formatives d'immersió lingüística (anglés) en territori nacional

Esta convocatòria per al professorat amb destinació en centres sostinguts amb fons públics té com a objectiu completar la formació del Pla de Competència Comunicativa en Anglés, 2013. S'adreça fonamentalment al professorat que a les últimes convocatòries de cursos de Competència Comunicativa en Anglés ha sigut apte en el nivell equivalent al B2 o està en possessió del títol oficial B2 i que està proposat en el Projecte Lingüístic de Centre per a vehicular una àrea, matèria o mòdul en llengua anglesa.

El període d'inscripció serà des del dia 5 de novembre fins el dia 13 de novembre, ambdós inclosos. Pots accedir a la inscripció mitjançant el següent enllaç.

La llista provisional de persones admeses i no admeses es farà pública en la web a partir del dia 14 de novembre de 2013.

A fi de poder participar en els cursos cal confirmar l'assistència, incloses les persones en espera, per a la qual cosa s'obrirà un període fins al dia 18 de novembre. La llista definitiva de participants en els cursos d'immersió s'elaborarà basant-se en les confirmacions. La no-confirmació implicarà la pèrdua de lloc en el curs.

S'obrirà un període de 5 dies naturals, comptadors des de la publicació de la llista provisional, perquè les persones excloses puguen presentar al·legacions exclusivament a través del formulari electrònic que s'habilitarà a l'efecte. No s'atendran reclamacions per correu electrònic. En tot cas, només es prendrà en consideració la documentació justificativa al·legada durant el termini de presentació de sol·licituds.

La llista definitiva de persones admeses i no admeses es farà pública en la web del Servici de Formació del Professorat a partir del dia 20 de novembre de 2013. Si després d'haver confirmat l'assistència al curs, no s'hi pot assistir, cal RENUNCIAR.

Dates:
 • Del 22/11 al 29/11 a Los Nogales
 • Del 22/11 al 29/11 a Coto del Valle
 • Del 22/11 al 29/11 a Villa Engracia
 • Del 29/11 al 06/12 a Los Nogales
 • Del 29/11 al 06/12 a Coto del Valle
 • Del 29/11 al 06/12 a Villa Engracia
 • Del 6/12 al 13/12 a Los Nogales
 • Del 17/01 al 24/01 a Coto del Valle
 • Del 24/01 al 31/01 a Los Nogales
 • Del 24/01 al 31/01 a Coto del Valle
Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger