martes, 1 de junio de 2010

Asociación de profesores de inglés de Valencia, Alicante y Castellón

Hemos recibido en la asesoría el anuncio siguiente y lo repito aquí para información del profesorado de inglés de la zona:

“Com sembla que últimament el tema de l’anglès s’està moguent amb l’adaptació al Marc Europeu de Referència, dels CLIL/TILC, del Portfolio, de la implantació obligada a la FP, de la nova PAU …, etc, s’ha creat fa poc una associació per unir-nos tots els que ens dediquem a ensenyar anglés professionalment. Es diu:
ASSOCIACIÓ DE PROFESSORS D’ANGLÈS DE VALÈNCIA, ALACANT I CASTELLÓ.
L’objectiu és que puguem intercanviar experiències, materials i formar-nos i que se’ns tinga en compte com a interlocutors amb l’administració.
Us demanem que ens envieu un correu a l’adreça de l’associació
apavac10@gmail.com amb el vostre nom per tal de fer-vos arribar informació i crear un fitxer de tots els professionals de l’anglès de la Comunitat Valenciana.També us convidem a visitar el nostre BLOG http://apavac.blogspot.com/ on trobareu informació de l’associació ; estatuts, composició de la junta directiva, noticies i les dades bancàries per si considereu interessant apuntar-vos.”

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger