miércoles, 20 de febrero de 2013

Ayudas para cursos de inmersión en inglés. Convocatorias en el BOE

Difundimos la noticia que nos ha llegado a través de las compañeras del Servici d'Ensenyament en Llengües sobre convocatorias de ayudas para cursos de inmersión en inglés publicadas en el BOE:

Convocatòria d'ajudes per a participar en cursos d'immersió en llengua anglesa organitzats per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, destinades a titulats en Màster en Professorat d'Ensenyança Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyances d'Idiomes i a Mestres, en 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/19/pdfs/BOE-A-2013-1839.pdf

Convocatòria d'ajudes per a participar en cursos d'immersió en llengua anglesa organitzats per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, en 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/19/pdfs/BOE-A-2013-1840.pdf

Convocatòria de beques per a la participació en un programa intensiu d'immersió lingüística en anglés a Espanya, destinades a estudiants de Batxillerat, de Grau Mitjà de Formació Professional, d'Arts Plàstiques i Disseny, d'Ensenyances Esportives, d'Ensenyances Professionals de Música i Dansa i d'Idiomes de nivell intermedi i avançat, en 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/19/pdfs/BOE-A-2013-1841.pdf

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger