jueves, 7 de noviembre de 2013

Convocatòria d'estades formatives d'immersió lingüística (anglés) en territori nacional

Esta convocatòria per al professorat amb destinació en centres sostinguts amb fons públics té com a objectiu completar la formació del Pla de Competència Comunicativa en Anglés, 2013. S'adreça fonamentalment al professorat que a les últimes convocatòries de cursos de Competència Comunicativa en Anglés ha sigut apte en el nivell equivalent al B2 o està en possessió del títol oficial B2 i que està proposat en el Projecte Lingüístic de Centre per a vehicular una àrea, matèria o mòdul en llengua anglesa.

El període d'inscripció serà des del dia 5 de novembre fins el dia 13 de novembre, ambdós inclosos. Pots accedir a la inscripció mitjançant el següent enllaç.

La llista provisional de persones admeses i no admeses es farà pública en la web a partir del dia 14 de novembre de 2013.

A fi de poder participar en els cursos cal confirmar l'assistència, incloses les persones en espera, per a la qual cosa s'obrirà un període fins al dia 18 de novembre. La llista definitiva de participants en els cursos d'immersió s'elaborarà basant-se en les confirmacions. La no-confirmació implicarà la pèrdua de lloc en el curs.

S'obrirà un període de 5 dies naturals, comptadors des de la publicació de la llista provisional, perquè les persones excloses puguen presentar al·legacions exclusivament a través del formulari electrònic que s'habilitarà a l'efecte. No s'atendran reclamacions per correu electrònic. En tot cas, només es prendrà en consideració la documentació justificativa al·legada durant el termini de presentació de sol·licituds.

La llista definitiva de persones admeses i no admeses es farà pública en la web del Servici de Formació del Professorat a partir del dia 20 de novembre de 2013. Si després d'haver confirmat l'assistència al curs, no s'hi pot assistir, cal RENUNCIAR.

Dates:
  • Del 22/11 al 29/11 a Los Nogales
  • Del 22/11 al 29/11 a Coto del Valle
  • Del 22/11 al 29/11 a Villa Engracia
  • Del 29/11 al 06/12 a Los Nogales
  • Del 29/11 al 06/12 a Coto del Valle
  • Del 29/11 al 06/12 a Villa Engracia
  • Del 6/12 al 13/12 a Los Nogales
  • Del 17/01 al 24/01 a Coto del Valle
  • Del 24/01 al 31/01 a Los Nogales
  • Del 24/01 al 31/01 a Coto del Valle

No hay comentarios:

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger